Meet our Team

Evangelia Latsa
Evangelia LatsaCEO
Athanasia Tsertou
Athanasia TsertouCTO
Panagiotis Lytrivis
Panagiotis LytrivisCIBOS Partner
Angelos Amditis
Angelos AmditisCIBOS Partner
Evangelia Portouli
Evangelia PortouliCIBOS Partner
Ioannis Karaseitanidis
Ioannis KaraseitanidisCIBOS Partner
Fay Misichroni
Fay MisichroniHead of Software Engineering
Aris Dadoukis
Aris DadoukisSenior Full Stack Developer
Elias Caracatsanis
Elias CaracatsanisProduct Manager
Kyriaki Thanou
Kyriaki ThanouJunior Backend Developer
Evangelos Chaldaios
Evangelos ChaldaiosMobile Developer